Sabinov » Domy Nižný Slavkov » Rodinný dom »

Rodinný dom Nižný Slavkov

Rodinný dom Nižný Slavkov


cena dohodou
cena dohodou/m2

Kategória: Rodinný dom - Predaj

Lokalita: Sabinov - Nižný Slavkov
(Rodinný dom - Nižný Slavkov)

Zastavaná plocha: 99 m2

Úžitková plocha: 87 m2

Rozloha pozemku: 1 533 m2

Dátum aktualizácie: 5.11.2019

Identifikačné číslo: BS16-05234

Prefinancovanie: Dobrá Hypotéka.sk

Popis nehnuteľnosti

Predmetom dražby je súbor vecí vedených Okresným úradom Sabinov, okres Sabinov, obec NIŽNÝ SLAVKOV, katastrálne územie Nižný Slavkov, evidovaných na liste vlastníctva č. 34 ako: parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape ako: Parc.č. Druh pozemku: Výmera v m2: 646 Záhrady 690 647 Zastavané plochy a nádvoria 2 648 Zastavané plochy a nádvoria 84 650 Zastavané plochy a nádvoria 757 stavba: Súp. č. Na parc.č. Druh a popis stavby: 164 650 10 - Rodinný dom Rodinný dom súp. č. 164 je osadený na rovinatom pozemku, pričom je situovaný v blízkosti strednej časti obce Nižný Slavkov, v zástavbe rodinných domov podobného vyhotovenia. Rodinný dom je čiastočne podpivničený s jedným nadzemným podlažím. V danej časti obce je možnosť napojenia na inžinierske siete NN, vodovodu, kanalizácie do vlastnej žumpy, bez možnosti napojenia na plynovod. Rodinný dom je napojený na inžinierske siete NN, vodovodu a kanalizácia je do vlastnej žumpy. DISPOZIČNÉ RIEŠENIE: Rodinný dom je riešený ako čiastočne podpivničený s jedným nadzemným podlažím. Pôdorysný tvar rodinného domu je približne obdĺžnikový s výklenkami. V 1. podzemnom podlaží sa nachádza chodba, kotolňa a pivnica. V 1. nadzemnom podlaží sa nachádza izba, kúpeľňa s WC, kuchyňa, predsieň, chodba, priestor výlezu do podkrovia a predná izba. Vstup do rodinného domu je z pozemku parc. č. 650. TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA: Osadenie do terénu v priemernej hĺbke do 1 m bez zvislej izolácie. Základy domu sú kamenné - bez izolácie. Murivo 1.PP je kamenné murivo. Murivo 1.NP je murované z tehál. Deliace konštrukcie sú tehlové v 1.PP a 1.NP. Vnútorné omietky v 1.PP a 1.NP sú vápenné šťukové hladké. Strop 1.PP je betónový monolitický a strop 1.NP je s rovným podhľadom drevený - trámový. Krov je väznicový, valbový. Krytina strechy na krove je z pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu, a to len žľaby, zvody a záveterné lišty. Klampiarske konštrukcie ostatné (parapety, markízy, balkóny...) sú z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky 1.PP sú vápenné šťukové zdrsnené do 1/3. Fasádne omietky 1.NP nad 2/3 omietanej plochy tvorí škrabaný brizolit a nad 2/3 omietanej plochy sú zdrsnené. Obklady fasády 1.PP tvoria keramické obklady do 1/3 a obklady fasády 1.NP sú rovnako keramické do 1/3. Dvere v 1.PP a 1.NP sú rámové s výplňou. Okná v 1.PP sú dvojité drevené s doskovým ostením a v 1.NP sú drevené dvojité a z časti aj plastové s izolačným dvojsklom. Vonkajšie rolety v 1.NP sú plastové. Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) v 1.NP sú drevené doskové. Dlažby a podlahy ostatných miestností v 1.NP sú z keramickej dlažby. Ústredné vykurovanie 1.PP, teplovodné s rozvodom a liatinovými rebrovými radiátormi. Elektroinštalácia (bez rozvádzačov) v 1.PP je svetelná a v 1.NP len svetelná. Rozvod studenej a teplej vody v 1.PP a 1.NP je z pozinkovaného potrubia z centrálneho zdroja. Ústredné vykurovanie v 1.NP tvoria oceľové panelové radiátory. Zdroj vykurovania je kotol ústredného vykurovania na tuhé palivo. Zdroj teplej vody je elektrický zásobníkový ohrievač. Vybavenie kuchyne v 1.NP tvorí sporák na propán - bután, odsávač pár, drezové umývadlo nerezové a kuchynská linka z materiálov na báze dreva. Vnútorné vybavenie kúpeľne v 1.NP tvorí oceľová smaltovaná vaňa a umývadlo. Vodovodné batérie sú pákové nerezové (1 ks) a ostatné (1 ks). Záchod je splachovací bez umývadla. Vnútorné obklady sú vyhotovené v prevažnej časti kúpeľne, vane, WC i v kuchyni pri sporáku. Elektrický rozvádzač je s poistkami. Kanalizácia do žumpy je z kameninového potrubia. Obec Nižný Slavkov bola vyhodnotená v roku 2017 ako obec s predpokladom stabilného rozvoja.

Kontaktovať makléra

 
Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov v nasledovnom znení.

Blackside, a.s.

Plynárenská 7/A, Bratislava
0917 Kliknite TU!

Maklér:

Mgr. Martin Vaško
0917 Kliknite TU!